”At fremme selvstændighed og mindske afhængighed”

Den Socialfaglige Organisation

Vores udgangspunkt er den enkelte beboers liv

Fælles for alle vores tilbud og fagområder i Den Socialfaglige Organisation er, at vi arbejder efter at beboeren skal føle sig hørt, forstået og respekteret. Når vi lytter til beboeren har vi lettere ved at finde frem til hvordan vi lykkes med at skabe udvikling for den enkelte. Uanset beboerens baggrund eller funktionsniveau, er det nemlig altid denne der er erfaringseksperten i sit eget liv.