Botilbud

Hos Sirius botilbud laver vi særligt tilrettede botilbud til borgere som er mentalt retarderede/udviklingshæmmede og som kan have en udviklingsforstyrrelse eller hjerneskade. De beboere vi modtager er ofte beboere som har svært ved at trives – eller ikke kan rummes – på ordinære botilbud. Det er borgere der har behov for nogle særligt tilpassede fysiske og pædagogiske rammer.

Vi modtager borgere i alderens 17-85 år efter Servicelovens §§ (66), 107, 108 samt 85.

Problemskabende adfærd

Hos Sirius botilbud er vi vant til at arbejde med forskellige former for problemskabende adfærd, som f.eks. udadreagerende, indadvendt, selvskadende, seksualiserende eller selvstimulerende adfærd. Vores fysiske rammer og vores metoder er målrettet arbejdet med beboere med problemskabende adfærd.

Særligt tilpassede rammer

Sirius botilbud adskiller sig fysisk fra ordinære botilbud, ved at rammerne er tilpasset beboere som har behov for at bo i et mindre miljø blandt få andre beboere. Vi har også indrettet skærmede pladser hvor beboeren kan til- og fravælge kontakten til andre beboere. Der er også mulighed for at beboeren kan bo helt for sig selv i en satellitbolig til afdelingen. 

Domsanbragte udviklingshæmmede

Sirius botilbud er godkendt til at modtage borgere som er dømt til anbringelse i social boform eller som har en tilsynsdom (domstype 2-5). Vi er vant til at håndtere regler om udgangsbekendtgørelse med videre.

Visitation: Er du interesseret i at høre mere om Sirius botilbud eller drøfte en konkret sag, så kontakt vores visitation på visitation@densocialfaglige.dk (sikker mail) eller ring på telefon 6148 3833.

Videnscenter for problemskabende adfærd

Sirius botilbud samarbejder med mange af landets dygtigste fagfolk omkring problemskabende adfærd. Vi har oprettet en forening der samler viden fra disse fagfolk, med det formål at vi alle blive bedre til at forstå og mindske eller rumme problemskabende adfærd. I samarbejde med disse laver vi forskellige arrangementer som debatter og oplæg. VIDENSCENTER FOR PROBLEMSKABENDE ADFÆRD, afholder arrangementer som netværkscafeer, debatoplæg og undervisning. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her og læse mere problemskabende adfærd og vores forskellige arrangementer her.

Tilmeld nyhedsbrev:

Problemskabende adfærd

VIDENSCENTER FOR PROBLEMSKABENDE ADFÆRD

Som professionel eller pårørende til et menneske med problemskabende adfærd, har du behov for viden om emnet. Det har vi samlet i Videnscentret. Og vi vil meget gerne dele det med dig!