Om DSFO

Den Socialfaglige Organisation driver tilbud efter Servicelovens bestemmelser i hele landet.

”At fremme selvstændighed og mindske afhængighed”

DSOs formål er lave sociale tilbud hvor beboerne oplever at føle sig hørt, forstået og respekteret. Empowerment tankegangen er gennemgående i alle vores tilbud. Empowerment er afgørende for at den enkelte beboer oplever selvbestemmelse i eget liv. Men det er også afgørende for at kunne inddrage beboeren som erfaringsekspert samt forstå beboerens oplevelse af ”det gode liv”. Dermed er empowerment også vigtig for at vi kan forstå hvordan vi lykkes med at skabe udvikling for beboeren, så denne oplever at leve ”det gode liv”. Med empowerment tilgangen ønsker vi at fremme selvstændighed og mindske afhængighed for alle vores beboere.  

DSOs formål er desuden at skabe arbejdspladser med et godt og anerkendende arbejdsmiljø. Og med gode vilkår og muligheder for medarbejderne. Vi ønsker at skabe en stærk faglig kultur hos vores medarbejdere. Derfor lægger vi vægt på kontinuerlig faglig udvikling og uddannelse til vores medarbejdere.