Om Den Socialfaglige Organisation

Den Socialfaglige Organisation driver tilbud efter Servicelovens bestemmelser i hele landet.

Hvem er Den Socialfaglige Organisation?

Den Socialfaglige Organisation er en danskejet familiedrevet virksomhed, der leverer ydelser til kommunerne på socialområdet. Den Socialfaglige Organisations formål er at levere udviklende sociale tilbud, hvor beboerne føler sig hørt, forstået og respekteret. Empowerment tankegangen er gennemgående i alle vores tilbud og er afgørende for, at den enkelte beboer oplever selvbestemmelse i eget liv. Empowerment er essentielt for at kunne inddrage beboeren som erfaringsekspert samt for at forstå beboerens oplevelse af ”det gode liv”. Dermed er empowerment tankegangen en vigtig faktor i forståelsen af, hvordan vi lykkes med at skabe udvikling for beboeren, så denne oplever at leve ”det gode liv”. Med empowerment tilgangen ønsker vi at fremme selvstændighed og mindske afhængighed for vores beboere.

Vi er i Den Socialfaglige Organisation kendte for vores høje faglighed. Vores medarbejdere opkvalificeres løbende gennem kurser og uddannelse og vi lægger stor vægt på, at skabe en stærk faglig kultur blandt alle ansatte. Vores fagligt kompetente medarbejdere og den høje kvalitet på vores tilbud, gør os til en eftertragtet samarbejdspartner for kommunerne. Dette afspejles også i de positive tilsynsrapporter fra Socialtilsynet.

Sådan begyndte det

Den Socialfaglige Organisation blev grundlagt i 2019 af Dorte Smedegaard og Asger Hvid. Dorte havde som socialpædagog arbejdet med voldsudsatte familier, mens Asger i en årrække havde arbejdet som socialrådgiver indenfor voksenspecialområdet. Dorte og Asger havde i deres arbejde oplevet stor mangel på pladser på kvindekrisecentrene, til kvinder udsat for vold. For at give flere kvinder muligheden for at få hjælp, etablerede de derfor Svendborg Krisecenter.

Det blev hurtigt klart, at efterspørgslen på pladser var større end udbuddet, ligesom at efterspørgslen på flere andre tilbud på det specialiserede socialområde også blev tydelig. 

Den Socialfaglige Organisation har med tiden udviklet sig til en virksomhed, som specialiserer sig i, og udvikler kompetencer, indenfor forskellige fagområder på det specialiserede socialområde. Vores formål er at kunne tilbyde kvalificeret og kompetent social service, inden for de fagområder, hvor kommunerne mangler tilbud.