Oplæg om strafferetlige foranstaltninger til udviklingshæmmede

28. September, 2021

Oplæg om strafferetlige foranstaltninger til udviklingshæmmede og mentalt retarderede i Roskilde, Odense og Silkeborg ved
statsanklagerne Nana Kryger La Cour og Malene Christensen

Roskilde Kongrescenter, d. 28.09.21 kl. 9-12
Silkeborg Medborgerhus, d. 21.09.21 kl. 9-12
Odense Mødecenter, d. 02.09.2021 kl. 9-12

Arrangementet er særligt relevant for myndighedspersoner og andre, der til dagligt arbejder med at udmønte rettens bestemmelser overfor domfældte borgere med udviklingshæmning/mental retardering. Der vil blive undervist i de forskellige typer af foranstaltninger og indholdet i disse, længstetider, statsadvokatens opgave og den retlige behandling.

Nana Kryger la Cour, cand. jur., senioranklager ved Statsadvokaten i København og Malene Christensen, ph.d. jur. i strafferet, senioranklager ved Statsadvokaten i Viborg. Begge har ansvaret for foranstaltningssager ved statsadvokaturerne, og behandler herunder indstillinger fra politikredsene om særforanstaltninger og tiltalefrafald, samt fører kontrol med igangværende foranstaltninger, herunder behandler udgangsansøgninger til anbringelsesdømte.

Som fagansvarlige deltager de tillige i samarbejdsfora og projektarbejde på området for psykisk afvigende kriminelle, ligesom de underviser såvel internt i Anklagemyndigheden som eksternt i emner med relation til området.

Kontakt og tilmelding: christina@densocialfaglige.dk

Læs mere om domfældte udviklingshæmmede:
https://socialstyrelsen.dk/handicap/udviklingshaemning/temaer/sigtede-og-domfaeldte